Tag: chất lượng kính

Nhiều doanh nghiệp sản xuất kính thua lỗ

Doanh nghiệp phải là người chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ lợi ích của mình. Trong khi chờ quyết định từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp vẫn cần chủ động cắt giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, cải thiện ...