Tag: kính chịu nhiệt

Kính Sơn Màu Chịu Nhiệt Hiện Đại

+ Kính được phun sơn trước khi tôi. + Sau khi đã qua xử lý nhiệt, sẽ không thể cạo hay thay thế màu sơn. + Có sự biến đổi màu sắc của sơn sau khi qua xử lý nhiệt. Giá Bán : Liên Hệ